Wycieczki po Gdańsku

1. Gdańsk – Główne Miasto

Spacer ulicami Głównego Miasta Brama Wyżynna, Katownia i Wieża Więzienna (możliwość zwiedzania Muzeum Bursztynu), Złota Brama, Dwór Bractwa św. Jerzego, Targ Węglowy, Wielka Zbrojownia, kościół św. Mikołaja, ulica Grobla III, Kaplica Królewska, kościół NMP – zegar astronomiczny, ulica Mariacka, Brama Mariacka, ulica Mydlarska, Brama św. Ducha, Żuraw, Długie Pobrzeże, Zielona Brama, Długi Targ, Dom Ławy, Dwór Artusa (możliwość zwiedzania), ulica Długa, Ratusz Głównego Miasta

Czas trwania ok. 3 godz.

2. Spacer ulicami Starego Miasta

Targ Drzewny (pomnik króla Jana III Sobieskiego), Ratusz Staromiejski, Wielki Młyn, kościół św. Katarzyny, kościół św. Brygidy, Poczta Polska (możliwość zwiedzania Muzeum), Plac Solidarności – wystawa „Drogi do wolności: (możliwość zwiedzania).

Czas trwania ok. 3 godz.

3. Oliwa

Park im. Adama Mickiewicza – spacer przez część francuską, Katedra Oliwska – koncert na zabytkowych organach (ok. 20 min), wejście na Wzgórze Kościuszki z pomnikiem Zygmunta III Wazy i Wzgórze Pachołek z wieżą widokową, zabytkowa Kuźnia Wodna na potoku oliwskim – oddział Muzeum Techniki w Warszawie,

Czas trwania ok. 3 godz.

4. Fortyfikacje obronne Gdańska – Grodzisko

Spacer przez Wysokie i Niskie Czoło Kurkowe, Bastion Jerozolimskim Baterię Moździerzy, poterny, galerię strzelecką – częściowo podziemiami, Redutę Napoleońską, Kaponierę, Górę Gradową z pomnikiem Milenijnym.

Czas trwania ok. 3 godz.

5. Fortyfikacje obronne Starego Przedmieścia i Dolnego Miasta

Brama Wyżynna – przykład nowożytnej bramy fortecznej z XVI w., Mała Zbrojownia z 1654 roku przy Placu Wałowym, przez któryś niegdyś przebiegały umocnienia obronne z zachowaną Baszą Białą, Bastion św. Gertrudy przy Opływie Motławy, Grodza (Śluza) Kamienna z lat 1619 – 24, Brama Nizinna zbudowana przez Jana Strakowskiego, Dolne Miasto, oprócz domów mieszkalnych powstały zakłady przemysłowe (fabryka karabinów), szpital, łaźnia, wodociągi.

Czas trwania ok. 3 godz.

6. Gdańsk Solidarność – Spacer szlakiem Wolności

Plac Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców, którzy „ODDALI ŻYCIE – ABYŚ TY MÓGŁ ŻYĆ GODNIE”, bramę nr 2, Sala BHP Stoczni Gdańskiej, wystawa „Drogi do wolności” (obrazująca szare życie w PRL-u oraz przybliża kolejne etapy walki o swobody obywatelskie: strajki, wprowadzenie stanu wojennego, pierwsze częściowe wybory do parlamentu, wydarzenia te wpłynęły na inne kraje przynosząc wolność, pokój i upadek systemu komunistycznego), budynek dawnego komitetu wojewódzkiego PZPR( pod którym manifestowano sprzeciw wobec działań rządu), kościół św. Brygidy (kaplica „Solidarności” oraz bursztynowy ołtarz).

Czas trwania ok. 3 godz.

7. Śladami Heweliusza

Spacer po Gdańsku w miejsca związane z życiem i pracą Gdańskiego uczonego Jana Heweliusza. Ulica Jana Heweliusza, skrzyżowanie Korzennej i Heweliusza (tablica pamiątkowa miejsce, w którym znajdowały się nieistniejące już dziś kamienice astronoma), Ratusz Starego Miasta (miejsce urzędowania Jana Heweliusza jako rajcy), Pomnik Jana Heweliusza i malowidło Niebo Północne, Kościół św. Katarzyny (grób Jana Heweliusza), Róg ul. Grobli IV i Straganiarskiej (miejsce urodzin Jana Heweliusza), Kościół św. Jana (miejsce chrztu), Dwór Artusa (miejsce pobytów Jana Heweliusza), Ratusz Głównego Miasta (powtórne miejsce urzędowania po przeniesieniu rady ze Starego Miasta)

Czas trwania ok. 3 godz.

8. Średniowieczny i dzisiejszy port Gdański

Targ Rybny, Długie Pobrzeże – Żuraw – wzniesiony w latach 1442 -44 po pożarze poprzedniego, zapewne drewnianego, 144 lata pełnił funkcje dźwigu portowego będąc ponadto potężnym obiektem obronnym i bramą warowną. Centralne Muzeum Morskie na Ołowiance, ulica Szafarnia, Wyspa Spichrzów, rejs statkiem przez port – nabrzeża stoczniowe i portowe

Czas trwania ok. 6 godz

9. Śladami września 1939 roku

Gdańsk – Stare Miasto, Poczta Polska – Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Pomnik Obrońców Poczty Polskiej, (rejs lub przejazd autokarem na Westerplatte), wartownia nr 1, Pomnik Obrońców Wybrzeża.

Czas trwania ok. 6 godz.

10. Gdańskie Nekropolie jako świadectwo czasu i kultury

Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy przy kościele Bożego Ciała, Krzyż Milenijny na bastionie Jerozolimskim, Galeria Moździerzy, Pomnik Żołnierzy Rosyjskich, Cmentarz Żołnierzy Niemieckich z I Wojny Światowej, Cmentarz Garnizonowy z I poł. XIX wieku przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego, Cmentarz Żołnierzy Francuskich.

Czas trwania ok. 6 godz.

11. Westerplatte „Nigdy Więcej Wojny”

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować.”

Westerplatte 12. VI. 1987 r.

Relikty bramy kolejowej, Relikty muru Składnicy, Wojskowa Składnica Tranzytowa, Bunkier z 1911 roku, Cmentarz Obrońców Westerplatte, Wartownia nr 1, Nowe Koszary, Wartownia nr 3,symbol Westerplatte – Pomnik Obrońców Wybrzeża.

Czas trwania ok. 2 godz.

12. Gra Miejska

Uczestnicy dzieleni są na grupy. Każda z grup otrzymuje:

Ø mapę Głównego Miasta w Gdańsku z zaznaczonymi punktami,

Ø listę pytań i zadań specjalnych odpowiadającą tym punktom.

Grupy muszą samodzielnie zaplanować trasę w sposób pozwalający na

przebycie jej w jak najkrótszym czasie, dotrzeć w odpowiednie miejsca,

zdobyć odpowiedzi na pytania i rozwiązać zadania specjalne.

Grupa z największą liczbą dobrych odpowiedzi – wygrywa.

Trasa jest zaplanowana w sposób pozwalający na zobaczenie najbardziej atrakcyjnych zabytków Gdańska.

Całość gry toczy się w ścisłym, historycznym centrum miasta praktycznie wyłączonym z ruchu drogowego.

Translate