Za nami kolejny Dzień Otwarty Rady Miasta Gdańska. Tradycyjnie w jego organizację włączyło się Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki. W sobotę, 3 czerwca 2023 r. po wnętrzach Nowego Ratusza przewodnicy i przewodniczki PTTK oprowadzili ok. 250 mieszkańców i miłośników Gdańska, opowiadając jak funkcjonuje Rada Miasta.

Wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu serdecznie dziękujemy!

Fot. Tomasz Zieliński

Translate