Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

XVI Zimowy Rajd Pomorski „Stolemy”

3 lutego, 2023 @ 09:30 - 5 lutego, 2023 @ 09:30 CET

Karta zgłoszenia grupy.

XVI Zimowy Rajd Pomorski PTTK „STOLEMY”

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku

Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki”

mini-Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej ,,Rzułf”

REGULAMIN

XVI Zimowego Rajdu Pomorskiego PTTK

,,STOLEMY”

03-05 lutego 2023 roku

Łebień i okolice

I. Patronat Honorowy

Starosta Lęborski Pani Alicja Zajączkowska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Zbigniew Chojnacki

II. Organizator

PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku

ul. Długa 45

80-827 Gdańsk

58 301 60 96

e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl

www.pttk-gdansk.pl

Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki“ Gdańsk

www.babelki.pl

mini- Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej ,,Rzułf“

III. Współorganizatorzy, partnerzy

Starostwo Powiatowe w Lęborku,

Gmina Nowa Wieś Lęborska,

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu,

Koło Turystyki Kwalifikowanej Kachel Klub II w Lęborku,

Komisja Turystyki Pieszej PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku,

Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku,

IV. Termin i miejsce Rajdu, informacje ogólne
Rajd odbędzie się w dniach 03-05 lutego 2023 r. (3 dni, piątek- niedziela).
Trasy Rajdu przebiegać będą przez tereny powiatu lęborskiego.

Organizatorzy przygotowali trzy trasy piesze, rowerową, kajakową oraz narciarską. Trasa rowerowa może ulec zmianie lub zostać odwołana w przypadku ciężkich warunków atmosferycznych (śniegowych). Trasa narciarska może ulec zmianie lub zostać odwołana w przypadku braku śniegu.

Dodatkowe komunikaty mogą ukazywać się sukcesywnie na stronie internetowej PTTK Oddziału w Gdańsku www.pttk-gdansk.pl oraz stronie internetowej KTP ,,Bąbelki” www.babelki.pl (organizatorzy proszą o częste śledzenie tych stron www).

Zbiórka uczestników wszystkich tras w Lęborku przy dworcu PKP w piątek 03 lutego 2023 roku o godzinie 09:30. Prosimy o punktualne przybycie.
Oficjalne podsumowanie Rajdu odbędzie się 05 lutego 2023 r. (niedziela) w Łebieniu ok. godz. 09:30 w bazie rajdu. Po podsumowaniu nastąpi start tras niedzielnych, bagaże będą przewiezione na metę tras pod dworzec PKP w Lęborku.

V. Cele Rajdu
– promocja turystyczna powiatów, miast i gmin województwa pomorskiego
– ukazanie uczestnikom piękna powiatu lęborskiego, a w szczególności gminy Nowa Wieś Lęborska,

– propagowanie form czynnego wypoczynku,
– rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych,
– spotkanie miłośników wielu różnych dyscyplin turystyki i wymiana doświadczeń,
– edukacja poprzez turystykę i krajoznawstwo w obszarze działalności programowej PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego,

– spotkanie turystów i kadry programowej PTTK Oddziału Gdańskiego oraz przedstawicieli z Całej Polski.

VI. Kadra rajdu
Komendant Rajdu: PTP II st. 10870 Joanna Sylka – Nazaruk

Z-ca Komendanta: PTP I st. 10502 Daniel Nazaruk

Prowadzący trasy:

Trasa nr 1 piesza: PTP II st. 10891 Izabela Sobieraj

Trasa nr 2 piesza: PTP III st. 10868 Iwona Linowska

Trasa nr 3 piesza: PTP III st. 10980 Tomasz Dębski

Trasa nr 4 rowerowa: PTKol. 7761 Jarosław Kowalczuk

Trasa nr 5 kajakowa: PTKaj. 4933 Remigiusz Wróblewski

Trasa nr 6 narciarska: PTN 1622 Dorota Betcher

Stolemowe Marsze na Orientację: PInO 600 Jarosław Kabuła

Sekretariat/ kwatermistrz: Grzegorz Oskarbski

Obsługa imprezy: Lucyna Anna Belau,

Przewodnicy Turystyczni z Koła Turystyki Kwalifikowanej Kachel Klub II w Lęborku,

Informator Krajoznawczy, opracowanie tras: IKP 672/P/19 Daniel Nazaruk

VII. Trasy rajdu

 1. Trasa nr 1 piesza (Izabela Sobieraj)

Dzień I 03.02.2023r. (piątek) Start godz. 09:30

Lębork (zwiedzanie miasta) – Wilkowo Nowowiejskie – Obliwice – Łebień 15 km

Dzień II 04.02.2023r. (sobota) Start godz. 09:30

Łebień – Pałac rodziny Zimdars z 1867 r./ przeb. w 1922 r (obecnie w remoncie) wiatrak Holenderski – Zdrzewno – Łebień – 7 km

Dzień III 05.02.2023r. (niedziela) Start godz. 10:00

Łebień – Łabędzi Staw Obliwice – Garczegorze – Nowa Wieś Lęborska – Lębork 14km

 1. Trasa nr 2 piesza (Iwona Linowska)

Dzień I 03.02.2023r. (piątek) Start godz. 09:30

Lębork (zwiedzanie miasta) – Kębłowo Nowowiejskie – Wilkowo Nowomiejskie – Obliwice – Łebień 15km

Dzień II 04.02.2023r. (sobota) Start godz. 09:30

Łebień – Kopaniewo – Zdrzewno – Nadolnik – Białogarda – Gęś – Krępa Kaszubska – Łebień 20km

Dzień III 05.02.2023r. (niedziela) Start godz. 10:00

Łebień – Łabędzi Staw Obliwice – Garczegorze – Nowa Wieś Lęborska – Lębork 14km

 1. Trasa nr 3 piesza (Tomasz Dębski)

Dzień I 03.02.2023r. (piątek) Start godz. 09:30

Lębork (zwiedzanie miasta) – Nowa Wieś Lęborska – Strzelęcino – Obliwice – Łebień 20km

Dzień II 04.02.2023r. (sobota) Start godz. 09:30

Łebień – Gęś – Wicko – Charbrowo – Wrzeście – Białogarda – Lędziechowo – Łebień 26km

Dzień III 05.02.2023r. (niedziela) Start godz. 10:00

Łebień – Garczegorze – Nowa Wieś Lęborska – Lębork 15 km

 1. Trasa nr 4 rowerowa (Jarosław Kowalczuk)

Dzień I 03.02.2023r. (piątek) Start godz. 09:30

Lębork (zwiedzanie miasta) -Łęczyce – Brzeźno Lęborskie – Zwartowo -Wojciechowo – Łebień– 37 km

Dzień II 04.02.2023r. (sobota) Start godz. 10:00

Łebień – Pokaniewo- Zdrzewno – Roszyce – Ulinia – Sarbsk – Nowęcin – Łeba – Charbrowo – Wicko – Białogarda – Łebień 53 km

Dzień III 05.02.2023r. (niedziela) Start godz. 10:00

Łebień– Lędziechowo  – Krępa Kaszubska – Nowa Wieś Lęborska – Lębork PKP– 19 km

 1. Trasa nr 5 kajakowa (Remigiusz Wróblewski)

Trasy spływu mogą ulec zmianie z uwagi na warunki na rzekach.

Dzień I 03.02.2023r. (piątek)

Uczestnictwo w dowolnej trasie pieszej, rowerowej lub indywidualnej

Dzień II 04.02.2023r. (sobota) Start godz. 09:00

Rzeka Łeba na odcinku Łęczyce – Lębork 13km

Dzień III 05.02.2023r. (niedziela) Start godz. 10:00

Rzeka Łeba na odcinku Lębork – Most k. Żelazkowa 14km lub

Rzeka Bukowina na odcinku Siemirowice – Kozin 12km

 1. Trasa nr 6 narciarska (Dorota Betcher)

Trasa trzydniowa rekreacyjna w zależności od warunków śniegowych. Zbiórka uczestników trasy w piątek o godzinie 11:00 przed wejściem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu. W sobotę i niedzielę starty tras z bazy rajdu o godzinie 10:00.

 1.  Imprezy na Orientację (Jarosław Kabuła)

Odbędą się wieczorno – nocne ,,Stolemowe MnO” dla wszystkich uczestników rajdu. Dokładny komunikat startowy pojawi się w bazie rajdu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział:

 1. W imprezie krajoznawczej/grze miejskiej podczas trwania całej imprezy opartej na obiektach trwale wbudowanych w strukturę gminy (teren gminy Nowa Wieś Lęborska) mapy będą do pobrania w sekretariacie rajdu.

Odnośnie Imprez na Orientację należy śledzić komunikaty pojawiające się w sekretariacie na bazie rajdu oraz uzyskiwać informację od kadry rajdu. Należy zabrać kompas i latarkę.

VIII. Warunki uczestnictwa
– rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia,
– osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (1 opiekun na maksymalnie 15-osobową grupę niepełnoletnich),
– warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie karty zgłoszeń oraz wpłacenie wpisowego do 24.01.2023 r.,
– zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz
bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń,
– członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.

IX. Zgłoszenia
Wypełnioną kartę zgłoszeń (pobraną z www.pttk-gdansk.pl lub www.babelki.pl ) należy przesłać na adres mailowy stolemy.zgloszenia@wp.pl

W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola. Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 stycznia 2023 roku. Po tym terminie wzrasta kwota kosztów uczestnictwa. Rezygnacji z uczestnictwa można dokonać do dnia 24 stycznia 2023 roku, po tym terminie nie będzie zwracane wpisowe na rajd.

X. Pokrycie kosztów uczestnictwa

 

Członkowie PTTK z aktualną legitymacją

 

Pozostali uczestnicy

 

Po terminie 24.01.2023r.

(wszyscy)

 

Trasa nr 1 piesza 75 złotych 90 złotych                120 złotych
Trasa nr 2 piesza 75 złotych 90 złotych 120 złotych
Trasa nr 3 piesza 75 złotych 90 złotych 120 złotych
Trasa nr 4 rowerowa 75 złotych 90 złotych 120 złotych
Trasa nr 5 kajakowa 200 złotych 215 złotych 245 złotych
Trasa nr 6 narciarska 75 złotych 90 złotych 120 złotych
Trasa własna 75 złotych 90 złotych 120 złotych

Dzieci do ukończenia 6 roku życia udział w Rajdzie mają bezpłatny, obowiązuje jednakże wpisanie dziecka na kartę zgłoszenia.

Nr konta: BNP Paribas 37 1600 1462 0006 1011 8729 2041

PTTK Oddział w Gdańsku

ul. Długa 45

80-827 Gdańsk

Koszt uczestnictwa jest stały bez względu na to jaki czas uczestnik spędzi na imprezie w związku ze stałymi kosztami organizacji imprezy.

Opiekun grupy  7-osobowej (7 +1) płaci 50%,  12-os. płaci 25%, a  przy 15 osobach jego udział jest nieodpłatny. Wpisowe należy uiścić na podane konto bankowe lub w PTTK Oddziale im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, ul. Długa 45.

Osoby będące członkami PTTK powinny posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską w celu honorowania zniżki.

W kosztach uczestnictwa zawarto:

 1. Zawarto koszty transportu bagażu wszystkich uczestników, którzy dostarczą swoje bagaże do organizatorów w piątek pod dworzec PKP w Lęborku o godzinie 09:30 oraz dostarczą je w wyznaczone miejsce przez organizatorów na zakończeniu rajdu w niedzielę celem ich przewiezienia pod dworzec PKP w Lęborku.
 2. Na trasie kajakowej koszt wynajmu kajaków, aluminiowych wioseł wraz z transportem uczestników z bazy rajdu w miejsce spływu i powrót do bazy.

XI. Świadczenia

– opieka doświadczonej kadry programowej PTTK,
– metalowa odznaka rajdowa,
– noclegi w warunkach turystycznych w szkole (własne karimaty i śpiwory),

– nagrody w konkursach,
– materiały krajoznawcze,
– odcisk okolicznościowej pieczęci,
– potwierdzenie punktów do OTP, KOT, TOK, T. Przyrodnik oraz odznak krajoznawczych,
– wrzątek do celów spożywczych,

– poczęstunek w trakcie rajdu w sobotę,

– kolorowe mapy do InO,

– informator krajoznawczy rajdu,
– możliwość zweryfikowania odznak OTP, Elektrowni Wodnych Pomorza, Turysta Przyrodnik,

– inne nieujawnione.

XII. Baza Rajdu – noclegi

Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu, Łebień 93A, 84-350 Nowa Wieś Lęborska
Sale lekcyjne/hale sportowe bądź inne pomieszczenia na noclegi przydziela komendant lub jego zastępca.
W trakcie przebywania na bazie obowiązuje zmiana obuwia (miękka podeszwa).
XIII. Obowiązki uczestników
– przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
–  stosowanie się do poleceń kierownictwa rajdu, obsługi imprezy oraz prowadzących,
– organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
– każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,
– posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do zniżki we wpisowym oraz dowodu wpłaty wpisowego,
– w wyznaczonej strefie ciszy obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.00 a 6.00. Na
okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie
pomieszczenie tak, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom rajdu,
– posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach
atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub
materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
– rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów (organizatorzy
nie zapewniają części zamiennych i serwisu naprawczego),
– zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na rajdzie.

XIV. Dojazd
Najwygodniejszy dojazd do Lęborka stanowi PKP lub własny transport. Należy przybyć do start imprezy najpóźniej na 5-10 minut przed zbiórką lub startem trasy.

Trasy za wyjątkiem narciarskiej ruszają w piątek z PKP w Lęborku i kończą swój bieg za wyjątkiem trasy narciarskiej w niedzielę pod dworcem PKP Lęborku. Uczestnicy trasy kajakowej po zakończeniu spływu w niedzielę zostaną przewiezieni pod dworzec PKP w Lęborku.
XV. Postanowienia końcowe
– w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty
pojawiające się na stronach PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku oraz KTP ,,Bąbelki”,
– uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez    organizatorów oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej i w sekretariacie Rajdu,
– uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych
uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu
dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu wpisowego,
– uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych
na bazie rajdu oraz w innych obiektach użyteczności publicznej oraz zobowiązani są przestrzegać Karty Turysty, przepisów ppoż., kodeksu drogowego oraz zasad uczciwego współzawodnictwa,
– w przypadku rezygnacji z rajdu po 24 stycznia 2023 r. wpisowe nie podlega zwrotowi,
– uczestnicy organizują wyżywienie we własnym zakresie,
– korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko w godz. od 17.00 do 10.00 dnia następnego,
– koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów:  przyjazdu na rajd oraz powrotu z rajdu, zawierają jednak koszty ewentualnych przejazdów w trakcie rajdu,
– posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie odpowiadają,

– uczestnicy rajdu mogą zostać uwiecznieni na zdjęciach rajdowych stanowiąc szczegół bądź
element zgromadzenia, krajobrazu lub imprezy publicznej. Zdjęcia po rajdzie są  przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK Oddziału w Gdańsku i wykorzystywane tylko do celów promocyjnych rajdu po wcześniejszej wnikliwej weryfikacji przez kadrę Oddziału,
– interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

XVI. Kontakt
PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, ul. Długa 45 Gdańsk 80-827
telefon: 783 466 442, stolemy.zgloszenia@wp.pl ;
Komendant Rajdu Joanna Sylka – Nazaruk:
tel. kom: 796 280 860, e-mail: asia.sylka@wp.pl

Karta zgłoszenia grupy.

Szczegóły

Początek:
3 lutego, 2023 @ 09:30 CET
Koniec:
5 lutego, 2023 @ 09:30 CET
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
, , , ,
Witryna internetowa:
stolemy.pttkgdansk.pl

Organizator

PTTK o. Gdański
Phone
(58) 301-60-96
Email
biuro@pttkgdansk.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce wydarzenia

Stacja PKP Lębork
Stacja PKP - Lębork
Lębork, Pomorskie Poland
Zobacz witrynę: Miejsce wydarzenia
Translate