W sobotę, 22 lipca 2023 r. odbyła się Integracja na drezynach, czyli wspólna impreza integrująca koła i kluby naszego Oddziału, przygotowana przez Klub Turystyki Kolejowej „Tendrzak” wspólnie z Kołem Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki.

W samo południe uczestnicy wyruszyli autokarem do Łapina, gdzie przesiedli się do drezyn rowerowych. Tam po krótkim szkoleniu załogi pokonały 12-kilometrową trasę Łapina przez Kolbudy do Niestępowa. Wszystkim zawiadował kol. Tomasz Piepiora z KTK „Tendrzak”, któremu serdecznie dziękujemy za humorystyczną narrację i sprawną organizację. Impreza zakończyła się biesiadą przy ognisku i ochotniczym „morsowaniem” w rzece Raduni.

Fot. Tomasz Zieliński

Translate