Mimo deszczowej pogody w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, 31 sierpnia 2023 r. odbyła się IV edycja Rajdu rowerowego im. ppłk. Wincentego Sobocińskiego, organizowanego przez nasz Oddział oraz Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki.

Trasa przejazdu prowadziła od przedwojennej siedziby Komisariatu Generalnego RP do Nowych Koszar na Westerplatte, gdzie uczestnicy rajdu złożyli wieniec w hołdzie bohaterskim żołnierzom na Westerplatte oraz wszystkim urzędnikom i funkcjonariuszom Państwa Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku.

Fot. Arleta Stawinoga

Translate