Kurs przewodnicki (terenowy)

INFORMACJE O KURSIE

Kurs ma charakter rozszerzający uprawnienia i skierowany jest do osób posiadających uprawnienia przewodnika miejskiego lub terenowego.

Zakres terenowy szkolenia obejmuje powiaty: kościerski, kartuski, wejherowski, lęborski i Słowiński Park Narodowy.

 

Ramowy czas trwania kursu: listopad 2024 r. – kwiecień 2025 r.

Zajęcia z założenia będą się odbywać w co drugi weekend miesiąca (sobota i niedziela) w godz. 9.00-16.00

Kurs przewiduje 192 godz. zajęć teoretycznych oraz praktycznych w terenie, w tym 8 wyjazdów autokarowych do m.in. takich miejsc, jak: Kościerzyna, Wdzydze, Będomin, Szymbark, Wieżyca, Chmielno, Kartuzy, Piaśnica, Wejherowo, Żukowo, Łeba i Słowiński Park Narodowy.

Harmonogram zajęć kursanci otrzymają podczas spotkania inauguracyjnego.

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja na kurs przewodnicki potrwa do 30 września 2024 r. 

Aby wziąć w niej udział w rekrutacji należy wypełnić przez internet formularz zgłoszeniowy, do którego załączyć trzeba skan dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przewodnickich (aktualna legitymacja przewodnika miejskiego lub terenowego PTTK, bądź legitymacja przewodnicka wydana przez wojewodę lub marszałka województwa na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2014 r.).

Formularz rekrutacyjny dostępny jest TUTAJ.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Posiadanie uprawnień przewodnika miejskiego lub terenowego PTTK bądź posiadanie uprawnień przewodnickich nadanych przez wojewodę lub marszałka województwa na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2014 r.
  2. Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego wraz z przedłożeniem w nim skanów legitymacji potwierdzających posiadane uprawnienia.
  3. Uiszczenie opłaty za kurs w wysokości 2 570 zł do 15 października 2024 r.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. 

Po weryfikacji poprawności złożonego formularza zgłoszeniowego osoby zakwalifikowane będą informowane o przyjęciu na kurs i poproszone o dokonanie opłaty za kurs w terminie do 15 października 2024 r.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem mailowym: kursterenowy.gda@gmail.com oraz pod tel. kierownik kursu: +48 691 937 781

 

OPŁATA ZA KURS:

2 570 zł – płatne jednorazowo do 15 października 2024 r.

Wpłaty przyjmowane są w biurze Oddziału albo na rachunek bankowy:
64 1600 1462 0006 1011 8729 2040
Tytuł wpłaty: KURS TERENOWY 24/25 Imię i Nazwisko

Dane do przelewu:
PTTK Oddział w Gdańsku
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
NIP: 583 000 10 72

 

Do pobrania:
Regulamin kursu terenowego 2024-2025 (pdf., 42.6 KB)

 

 
 
Translate