W środę, 13 września 2023 r. w Klubie Turysty odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd naszego Oddziału, którego celem było uchwalenie Regulaminu Oddziału, zawierającego nowe zapisy dotyczące np. opisu sztandaru. Poza tym Nadzwyczajny Walny Zjazd stanowił także dobrą okazję do przedstawienia zebranym delegatom bieżącej sytuacji oraz do spotkania przedstawicieli kół i klubów naszego Oddziału.

Dodatkowo, podczas Zjazdu Dyplomami Zarządu Oddziału wyróżniono kol. Karolinę Grandzicką z Klubu Turystyki Kolejowej „Tendrzak” oraz kol. Dobromira Kabułę z mini-Klubu Rodzinnego Turystyki Wszelkiej „Rzułf”. Natomiast uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK otrzymał nasz kol. Marek Włodarczyk z Klubu Turystyki Motorowej PTTK „Westerplatte”. Serdecznie gratulujemy!

Fot. Marcin Szumny

Translate