Odznaka „Miłośnik Gdańska”

odznaka-miłośnik-gdańska-niebieska
Niebieska
odznaka-miłośnik-gdańska-złota
Złota
Złota z bursztynem

 

REGULAMIN
ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „MIŁOŚNIK GDAŃSKA”

I. Założenia ogólne

1. W celu popularyzacji historii, kultury i walorów krajoznawczych Gdańska oraz zachęcenia turystów do poznania naszego miasta, Zarząd PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, decyzją z dnia 5 kwietnia 1995 r. ustanowił odznakę „Miłośnik Gdańska”.
Aktualny regulamin odznaki został znowelizowany Uchwałą nr 29/ZO/XXI/2023 PTTK Oddziału w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2023 roku.

2. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 5 lat, na terenie administracyjnym miasta Gdańska podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych.

3. Odznaka posiada trzy stopnie: niebieski, złoty oraz złoty z bursztynem.

4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody – Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK Oddziału w Gdańsku (ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk).
Kontakt: tel. (58) 301 60 96, e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl

5. Odznaka może być zdobywana przez cały rok. Czas zdobywania nie jest ograniczony.

II. Warunki zdobywania odznaki

A. W stopniu niebieskim (pierwszym):
Zwiedzenie w czasie wycieczek turystycznych 8 obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie.
Zwiedzenie 1 muzeum z listy znajdującej się w regulaminie.

B. W stopniu złotym (drugim):
Zwiedzenie w czasie wycieczek turystycznych kolejnych 12 obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie.
Zwiedzenie kolejnych 3 muzeów z listy znajdującej się w regulaminie.
Zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności.
Zwiedzenie w Gdańsku – Oliwie: Bazyliki archikatedralnej, Parku im. Adama Mickiewicza, Pałacu Opatów, Spichlerza Opackiego.

C. W stopniu złotym z bursztynem (trzecim):
Zwiedzenie w czasie wycieczek turystycznych kolejnych 15 obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie.
Zwiedzenie kolejnych 7 muzeów gdańskich z listy znajdującej się w regulaminie.
Zwiedzenie: dawnego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku z malowidłem „Niebo Polskie”, stadionu piłkarskiego w Letnicy oraz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
Odbycie rejsu statkiem wycieczkowym na Westerplatte i zwiedzenie Pola Bitwy Westerplatte.
Odbycie wycieczki pieszej po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego „Żółtym Szlakiem Trójmiejskim” na trasie: Gdańsk Dworzec PKS – Góra Gradowa (punkt widokowy) – Jaśkowa Dolina (Gaj Gutenberga) – Matemblewo – Złota Karczma.

D. Obiekty zabytkowe:
Baszta Biała.
Baszta Jacek.
Baszta Łabędź.
Bazylika Mariacka.
Biblioteka PAN.
Brama Chlebnicka.
Brama Krowia.
Brama Mariacka.
Brama Nizinna.
Brama Stągiewna.
Brama Wyżynna.
Brama Zielona.
Brama Złota.
Brama Żuławska.
Dom Angielski.
Dom Opatów Pelplińskich.
Dom Schumannów.
Dworzec Główny PKP.
Dwór Bractwa św. Jerzego.
Fontanna Neptuna.
Hala Targowa.
Kaplica Królewska.
Kościół św. Brygidy.
Kościół św. Elżbiety.
Kościół św. Ignacego Loyoli.
Kościół św. Jana.
Kościół św. Józefa.
Kościół św. Katarzyny.
Kościół św. Mikołaja.
Kościół św. Piotra i Pawła.
Kościół św. Trójcy.
Latarnia morska w Nowym Porcie.
Mała Zbrojownia.
Nowy Ratusz.
Park Oruński.
Pomnik Króla Jana III Sobieskiego.
Pomnik Poległych Stoczniowców 1970.
Ratusz Starego Miasta.
Śluza Kamienna.
Wielka Zbrojownia.
Zespół Przedbramia ul. Długiej (Katownia i Wieża Więzienna).
Złota Kamienica.

E. Muzea:
Muzeum Narodowe w Gdańsku (gmach główny).
Narodowe Muzeum Morskie: Żuraw, Ośrodek Kultury Morskiej, statek „Sołdek”, Spichlerze na Ołowiance.
Muzeum Gdańska: Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Muzeum Bursztynu, Muzeum Poczty Polskiej, Twierdza Wisłoujście.
Muzeum Archeologiczne: Dom Przyrodników (gmach główny), Spichlerz Błękitny Baranek, Piwnica Romańska.
Muzeum II Wojny Światowej.

F. Zwiedzane obiekty i muzea nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki.

G. Odznakę „Miłośnik Gdańska” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

H. Ubiegający się o przyznanie odznaki prowadzi w sposób dowolny kronikę odznaki (może być również w formie elektronicznej na nośniku CD i innymi). Istnieje możliwość weryfikacji elektronicznej na podstawie przesłanego materiału na adres mailowy biura turystyki PTTK Oddziału w Gdańsku.

W kronice/dokumencie elektronicznym należy podać następujące informacje:
– imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania zainteresowanego,
– informację o przynależności do PTTK oraz posiadanych uprawnieniach,
– zestawienie odbytych i potwierdzonych wymagań na dany stopień odznaki.

Zdobywanie odznaki powinno być potwierdzone w terenie: fotografią zdobywającego odznakę na tle obiektu, odciskiem pieczęci obiektu, biletem wstępu lub pieczęcią albo podpisem kierowników wycieczek, opiekunów SKKT oraz osób posiadających uprawnienia na obszar Gdańska: przodowników turystyki pieszej i kolarskiej, instruktorów krajoznawstwa, przewodników miejskich – obecnych podczas zwiedzania.

III. Postanowienia końcowe
Podstawą do zakupu odznaki w biurze PTTK Oddziału w Gdańsku jest legitymacja wydana przez Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału w Gdańsku.

Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz miasta Gdańska oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie miasta Gdańska odznaka „Miłośnik Gdańska” w stopniu złotym z bursztynem może być przyznana honorowo przez Zarząd PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku.

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku.

 

Do pobrania: Regulamin odznaki Miłośnik Gdańska (pdf, 79.4 KB)

Translate