ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA „Śladami Św. Jana Pawła II na Pomorzu”

REGULAMI
ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
„Śladami Św. Jana Pawła II na Pomorzu”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Celem ustanowienia Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej jest uczczenie kanonizacji Papieża Polaka Jana Pawła II w dniu 27 kwietnia 2014 roku oraz popularyzacja miejsc związanych z Jego obecnością i nauczaniem na Pomorzu, propagowanie turystyki kwalifikowanej oraz poznania własnej „małej Ojczyzny”, wielokrotnie obecnej w nauczaniu Jana Pawła II.
 2. Odznakę ustanowił Zarząd PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku w dniu 22 września 2015 roku na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku i członków Klubu Turysty Alpino działającym w ZSO nr 7 w Gdańsku. Zarząd PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku umożliwił zdobywanie odznaki w dniu 15 maja 2024 roku po wykonaniu odznak.
 3. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 6 lat, na terenie administracyjnym województwa pomorskiego indywidualnie lub grupowo.
 4. Odznaka posiada jeden stopień.
 5. Odznaka może być nadana honorowo za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o regionie, życiu i nauczaniu Jana Pawła II przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody na wniosek Zarządu PTTK Oddziału Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku bez spełniania określonych niniejszym regulaminem wymogów.
 6. Odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk.
 7. Odznaka może być zdobywana przez cały rok, indywidualnie, podczas wycieczek grupowych, a także podczas imprez turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku.
 8. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

II. Warunki zdobywania Odznaki:

 1. Zwiedzenie miejsc:
  a. Westerplatte – miejsce spotkania papieża Jana Pawła II z młodzieżą w dniu 12 czerwca 1987 roku, upamiętnione na elemencie wystawy Muzeum II Wojny Światowej.
  b. Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny (Mariacki) – miejsce spotkania papieża Jana Pawła II z ludźmi chorymi i służby zdrowia w dniu 12 czerwca 1987 roku, upamiętnione popiersiem Jana Pawła II przy wejściu do zakrystii.
  c. Pomnik Poległych Stoczniowców Grudzień 1970 – miejsce skupienia modlitewnego papieża Jana Pawła II w dniu 12 czerwca 1987 roku, upamiętnione tablicą ze słowami wówczas wypowiedzianymi, symbolicznym zaznaczeniem „odcisku” butów Jana Pawła II; na historycznej bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej portret papieża Jana Pawła II, jak w Sierpniu 1980 roku.
  d. Gdańsk-Zaspa, al. Jana Pawła II – Pomnik Zielony – miejsce Mszy św. i spotkania papieża Jana Pawła II z Ludźmi Pracy w dniu 12 czerwca 1987 roku; upamiętnienie 27-letniego pontyfikatu papieża Jana Pawła II; pomnik papieża Jana Pawła II z 1999 roku i kościół pw. Opatrzności Bożej.
  e. Gdańsk-Oliwa – Kuria Arcybiskupia i Wyższe Seminarium Duchowne – miejsce pobytu Papieża Jana Pawła II w 1987 i 1999 roku; upamiętnione Dębem Papieskim na dziedzińcu Kurii i Tablicą pamiątkową przy wejściu do seminarium.
  f. Sopot – Molo im. Jana Pawła II – miejsce pobytu papieża Jana Pawła II w 1987 roku; Sopot-Wyścigi, ul. Polna – upamiętnienie Mszy św. w dniu 5 czerwca 1999 roku na Hipodromie.
  g. Gdynia – Skwer Kościuszki – miejsce spotkania papieża Jana Pawła II z Ludźmi Morza w dniu 11 czerwca 1987 r.; upamiętnienie obeliskiem z tablicą pamiątkową i Aleją Jana Pawła II na Molo Południowym.
  h. Wejherowo – Kalwaria Wejherowska, którą ks. Karol Wojtyła odwiedził 15 czerwca 1953 roku podczas pobytu na Pomorzu.
  i. Słupsk – Kościół NMP, w którym Karol Wojtyła jako biskup odprawiał Mszę św.; obelisk upamiętniający spływ, w którym brał udział w 1964 roku.
 2. Odbycie wycieczki pieszej lub rowerowej na trasie: Sopot – Jelitkowo – Brzeźno – Nowy Port – Twierdza Wisłoujście – Westerplatte; podobną odbył drogą morską papież Jan Paweł II w dniu 12 czerwca 1987 roku na pokładzie ORP Mewa
  lub
  Rejs statkiem na trasie: Westerplatte – Port Gdański – Gdańsk Zielona Brama;
  podobną odbył papież Jan Paweł II w dniu 12 czerwca 1987 roku na pokładzie ORP Mewa.
 3. Odbycie wycieczki pieszej (min. odcinek 30 km), rowerowej (min. odcinek 50 km) lub spływu kajakowego (min. odcinek 40 km) wzdłuż dwóch rzek, którymi spływał na Pomorzu Karol Wojtyła.
  Szlaki do wyboru (rzeka Słupia, rzeka Brda, rzeka Wda, Szlak Wielkich Jezior Kaszubskich, Kanał Ostródzko-Elbląski) – razem 5.

III. Na odznakę można zdobywać:

 1. Punkty zdobyte na Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Śladami Św. Jana Pawła II na Pomorzu” można równocześnie zaliczać przy zdobywaniu innych odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK.
 2. Ubiegający się o przyznanie odznaki obowiązany jest przedstawić weryfikatorowi informacje zawierające jego imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i zestawienie odbytych i potwierdzonych, wymaganych regulaminem wycieczek. Sposób opracowania dokumentacji jest dowolny. Potwierdzenia należy uzyskiwać u kierowników wycieczek, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, a także bezpośrednio w obiektach zwiedzanych lub ich sąsiedztwie, potwierdzeniem może być również zdjęcie na tle obiektu lub zdjęcia z przebytych tras.

IV. Podstawą zakupu odznaki jest zapis weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku.

V. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku.

VI. Odznakę można zakupić w biurze PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku przy ul. Długiej 45.

VII. Niniejszy regulamin zatwierdzony został Uchwałą przez Zarząd PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku w dniu 30 września 2015 roku.

Zarząd PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku

 

Do pobrania: Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej „Śladami Św. Jana Pawła II na Pomorzu” (pdf, 470 KB)

Translate