Rekrutacja 2022

Rekrutacja na kurs przewodnicki rozpoczyna się w październiku i trwa do 24 listopada.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do siedziby PTTK Oddziału Gdańskiego następujące dokumenty:

– ankietę osobową

– kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

– 2 fotografie (3,5 x 4,5 cm)

– potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (płatne w kasie Oddziału)

Dokumenty do pobrania:

Ankieta osobowa doc.

Ankieta osobowa PDF

Dodatkowo, dla kandydatów na kurs przewodnicki przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna. Termin jest ustalany indywidualnie po złożeniu kompletu dokumentów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Ukończone 18 lat

– Wykształcenie minimum średnie

– Wpłata wpisowego

89 zł (do 28 października wpisowe 0 zł !!!)

– Wpłata czesnego

3 200 zł – jednorazowo do 24 XI 2022; 3 500 zł – płatne w ratach: I rata – 2 700 zł do 24 XI 2022 II rata – 800 zł do 31 XII 2022

– Złożenie dokumentacji:

– wypełnionej ankiety osobowej (dostępna w siedzibie Oddziału w Informacji Turystycznej oraz na stronie: www.pttk-gdansk.pl) – trzech zdjęć legitymacyjnych – świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie

– Pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej

Translate