Rekrutacja 2023

Rekrutacja na kurs przewodnicki rozpoczyna się w maju i potrwa do 22 września 2023 r. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do siedziby PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego
w Gdańsku następujące dokumenty:

 • wypełnioną ankietę osobową,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej 89 zł (płatne w kasie Oddziału).

Dokumenty do pobrania:
Ankieta osobowa (PDF, 332 KB)

Poza tym warunkiem koniecznym jest udział kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy jest ustalany indywidualnie po złożeniu powyższego kompletu dokumentów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Wpłata wpisowego 89 zł (do 15 sierpnia 2023 r. wpisowe 0 zł !!!).
 4. Wpłata czesnego:
       3 600 zł w ramach promocji przy wpłacie jednorazowej do 15 sierpnia 2023 r.
       4 500 zł – jednorazowo do 22 września 2023 r.
       4 800 zł – płatne w ratach: I rata – 3 000 zł do 22 września 2023 r., II rata – 1 800 zł do 31 grudnia 2023 r.
 5. Złożenie dokumentacji:
      –  wypełnionej ankiety osobowej (dostępna w siedzibie Oddziału w Informacji Turystycznej
          oraz na naszej stronie: www.pttkgdansk.pl),
      –  3 zdjęć legitymacyjnych,
      –  świadectwa potwierdzającego zdobyte wykształcenie.
 6. Pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy zjazdów:

październik 6, 7, 8, 20, 21, 22
listopad 17, 18, 19
grudzień 1, 2, 3, 15, 16, 17
styczeń 12, 13, 14, 26, 27, 28
luty 9, 10, 11, 23, 24, 25
marzec 8, 9, 10, 22, 23, 24
kwiecień 12, 13, 14, 26, 27, 28
maj 10, 11, 12, 24, 25, 26
Translate