Rekrutacja 2023

Rekrutacja na kurs przewodnicki rozpoczyna się w maju i potrwa do 22 września 2023 r. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do siedziby PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku następujące dokumenty:

 • wypełnioną ankietę osobową,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej 89 zł (płatne w kasie Oddziału).

Dokumenty do pobrania:
Ankieta osobowa (doc., 114 KB)
Ankieta osobowa (PDF, 332 KB)

Poza tym warunkiem koniecznym jest udział kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy jest ustalany indywidualnie po złożeniu powyższego kompletu dokumentów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Wpłata wpisowego 89 zł (do 15 sierpnia 2023 r. wpisowe 0 zł !!!).
 4. Wpłata czesnego:
       3 600 zł w ramach promocji przy wpłacie jednorazowej do 15 sierpnia 2023 r.
       4 500 zł – jednorazowo do 22 września 2023 r.
       4 800 zł – płatne w ratach: I rata – 3 000 zł do 22 września 2023 r., II rata – 1 800 zł do 31 grudnia 2023 r.
 5. Złożenie dokumentacji:
      –  wypełnionej ankiety osobowej (dostępna w siedzibie Oddziału w Informacji Turystycznej
          oraz na naszej stronie: www.pttkgdansk.pl),
      –  3 zdjęć legitymacyjnych,
      –  świadectwa potwierdzającego zdobyte wykształcenie.
 6. Pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.
Translate