Sąd Koleżeński

Prezes: Kazimierz Jaśkiewicz

Wiceprezes: Stanisław Strojny

Sekretarz: Aleksandra Szwarc

Członkowie: Sławomir Flis, Sylwester Herber

Translate