Regulamin
XXI Ogólnopolskiego Zlotu Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK
6-8 października 2023 r.
Gdańsk

 

I. Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

II. Organizator
PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
tel. 58 301 60 96, e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl
www.pttkgdansk.pl
Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki“ Gdańsk
Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. F. Mamuszki w Gdańsku

III. Współorganizatorzy imprezy, partnerzy
(w trakcie ustaleń)

IV. Termin i miejsce Zlotu , informacje ogólne
Zlot odbędzie się w dniach 6-8 października 2023 r. w Gdańsku

V. Kierownictwo Zlotu
Komandor Zlotu – Jarosław Kowalczuk
Z-ca Komandora Zlotu – Daniel Nazaruk
Kwatermistrz/ Sekretariat – Grzegorz Oskarbski
Prowadzący spacery po Gdańsku oraz wycieczki terenowe – członkowie Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. F. Mamuszki w Gdańsku

VI. Cele Zlotu
– spotkanie i wymiana doświadczeń przedstawicieli Kół i Oddziałów Środowiskowych PTTK,
– prezentacja i promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Gdańska i województwa pomorskiego,
– propagowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa,
– propagowanie zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych.

VII. Zgłoszenia
Uczestnikami Zlotu mogą być wyłącznie członkowie PTTK, którzy w terminie do 15 września br. dokonają wpłaty i zgłoszenia do Oddziału PTTK im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk. Opłatę na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 320 zł od osoby należy dokonać na konto bankowe Organizatora: BNP Paribas 37 1600 1462 0006 1011 8729 2041 z dopiskiem „XXI ZLOT” wraz z podaniem nazwisk uczestników. Kartę zgłoszenia – wzór w załączniku – wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać pocztą na adres Organizatora pocztą e-mailową na adres: zarzad@pttk-gdansk.pl

VIII. Świadczenia
– znaczek zlotowy,
– 2 noclegi,
– 1 obiadokolacja, 2 śniadania, 1 kolacja, poczęstunki kawowe,
– udział w wycieczkach zlotowych,
– obiad na wycieczce zlotowej,
– opieka przewodnicka na trasach wycieczek,
– materiały krajoznawcze, gadżety zlotowe.

XII. Baza Zlotu – noclegi
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku
al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
Noclegi w pokojach 2- i 4-osobowych. Pokoje przydziela Kwatermistrz Zlotu.

XIII. Postanowienia końcowe
– Zlot nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji, jest imprezą non-profit i realizowany jest zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
– Zlot zaplanowany jest na 100 osób, a o zapisach decyduje kolejność wnoszonych opłat wraz ze zgłoszeniem na „karcie zgłoszenia”,
– pisemna lub e-mailowa rezygnacja z udziału w Zlocie po dniu 18 września 2023 r. powoduje utratę wpisowego,
– organizator ma prawo do zmiany programu Zlotu.

XIV. Program Zlotu

6 października 2023 r., piątek:

 • 12.00-16.00 – przyjmowanie uczestników Zlotu w siedzibie PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku, ul. Długa 45, pozostawienie bagaży
 • 14.00-17.00 – zwiedzanie wybranych obiektów miasta Gdańska z przewodnikiem (Główne Miasto)
 • 17.00 – uroczyste otwarcie Zlotu w Urzędzie Marszałkowskim ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, sala Niebo polskie
 • 17.15 – prezentacja PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku
 • 17.45-18.30 – przejazd z uczestnikami do miejsca noclegowego
 • 19.00-19.40 – obiadokolacja

7 października 2023 r., sobota:

 • 7.30 – 8.00 – śniadanie
 • 8.30-17.00 – wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem
       Nr 1. Kaszuby: Gdańsk – Żukowo (zespół klasztorny) – Babi Dół (rezerwat Jar Raduni) – Kartuzy (kolegiata) – obiad – Wieżyca (szczyt) – Gdańsk
       Nr 2. Kociewie: Gdańsk – Tczew (Muzeum Wisły) – Pelplin (katedra, Muzeum Diecezjalne) – obiad – Gniew (zamek, Stare Miasto) – Gdańsk
       Wycieczki odbędą się przy zgłoszeniu minimum 35 uczestników na daną trasę.
 • 18.00-18.50 – kolacja
 • 19.30 – obrady plenarne, bufet kawowy, dyskoteka

8 października 2023 r., niedziela:

 • 8.00-8.30 – śniadanie
 • 9.00-13.00 – zwiedzanie wybranych obiektów miasta Gdańska z przewodnikiem ( w trakcie ustaleń)
 • 14.00 – zakończenie Zlotu w Urzędzie Marszałkowskim ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, sala Niebo polskie, bufet kawowy

XV. Dane osobowe , wizerunek oraz korespondencja
– Uczestnicy Zlotu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
– Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
– Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w karcie zgłoszenia zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
– Organizator Zlotu, patroni i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników biorących udział w Zlocie, przy czym wizerunek i dane mogą być wykorzystywane w materiałach promujących Zlot i wydarzenia towarzyszące Zlotowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
– Uczestnikom oprócz świadczeń Zlotowych nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 
Do pobrania:

Regulamin (pdf., 306 KB)

Karta zgłoszenia (doc., 18 KB)
 
Impreza realizowana przy wsparciu miasta Gdańsk
 
Translate