Regulamin
XXVI Zlotu Turystów Resortu Spraw Wewnętrznych

 

I. TERMIN I MIEJSCE ZAKWATEROWANIA

Zlot odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia 2024 r. w Pelplinie. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w internacie Collegium Marianum Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie przy al. Cystersów 2.

W miejscu zakwaterowania rozlokowane zostanie Biuro Zlotu.

Pojazdy uczestników zostaną zaparkowane na parkingu, w obrębie obiektu hotelowego, bez opłat dodatkowych.

 

II. ORGANIZATORZY

– Koło PTTK „Fregata” przy Morskim Oddziale Straży Granicznej
– Komisja ZG PTTK ds. turystyki w środowisku służb mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 

III. KIEROWNICTWO ZLOTU

– Andrzej Bazan – Komandor Zlotu,
– Sebastian Moś – Kwatermistrz Zlotu

IV. PATRONAT HONOROWY

Starosta Powiatu Tczewskiego – Mirosław Augustyn

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

– Uczestnikami Zlotu będą członkowie kół i klubów PTTK działających w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych.

– Warunkiem przyjęcia na listę uczestników jest wypełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie formularza „Rejestracji uczestnika” oraz dokonanie płatności.

Uwaga: liczba uczestników jest ograniczona do 50 osób (liczba miejsc w autokarze).

 

VI. WPISOWE I ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Opłata za udział w Zlocie wynosi:
– członkowie PTTK 530,00 zł od osoby,
– pozostałe osoby 550,00 zł od osoby,
które należy wpłacić do 6 kwietnia 2024 r. na konto:

PTTK Oddział „Mazowsze”
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
Konto: 97 1020 1185 0000 4302 0374 1998
z dopiskiem „PELPLIN 2024”
oraz podaniem imienia i nazwiska osoby, której wpłata dotyczy.

W ramach opłaty za udział uczestnicy Zlotu otrzymują: zakwaterowanie, wyżywienie – śniadania, obiadokolacja, przejazd autokarem, bilety wstępu, opiekę przewodnika.

Potwierdzenie przyjęcia na Zlot zostanie przekazane uczestnikom telefonicznie lub pocztą elektroniczną, po zaksięgowaniu wpłaconej należności. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie po 6 kwietnia 2024 r. wpisowe nie będzie zwracane.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem:
https://forms.gle/57RfySHKAyBnTFnh6
lub mailowo wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego na adres Komisji Turystyki
ZG PTTK ds. turystyki w rsw: ktrsw@pttk.pl.

 

VII. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI ZLOTU

– Andrzej Bazan tel. 506 340 198
– Sebastian Moś, tel. 605 239 703

Adres email: ktrsw@pttk.pl

 

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZLOTU

– Posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji uprawniającej do ulg.

– Posiadanie legitymacji PTTK z opłaconą składką członkowska za rok 2024. Osoby nie będące członkami PTTK, mają obowiązek opłacić ubezpieczenie od NNW na czas trwania Zlotu we własnym zakresie.

– Poszanowanie mienia hotelowego i innych uczestników Zlotu.

– Przestrzeganie regulaminu zlotu, poleceń komandora Zlotu oraz przewodników
i pilotów w trakcie wycieczek.

– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestników Zlotu.

 

IX. UWAGI KOŃCOWE

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, ale w miarę możliwości postaramy się zadowolić uczestników.

Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zlot jest imprezą non-profit i organizowany jest na zasadzie wolontariatu, w ramach działalności statutowej PTTK, zgodnie z ustawą o działalności instytucji pożytku publicznego.

 

Program Zlotu

25 kwietnia 2024 r. (czwartek)
od 12.00 – przyjmowanie uczestników Zlotu
od 17.00 – kolacja dla uczestników
18.00 – uroczyste otwarcie zlotu z udziałem zaproszonych gości

26 kwietnia 2024 r. (piątek)
7.00-7.45 – śniadanie
8.00-9.00 – przejazd do Kwidzyna (40 km / ok. 50 min.)
9.00-11.30 – zwiedzanie zespołu katedralno-zamkowego w Kwidzynie, podział na 2 grupy:
     1 grupa zamek (ok. 1 godz.) następnie katedra oraz krypta wielkich mistrzów (ok. 1 godz.)
     2 grupa katedra oraz krypta wielkich mistrzów (ok. 1 godz.) następnie zamek (ok. 1 godz.)
11.30-11.50 – przejazd przez miasto na Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna”
11.50-12.50 – zwiedzanie Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe stadnina koni „Miłosna”
13.00-13.15 – przejazd przez miasto
13.15-13.45 – Dworzec PKP – Biblioteka
13.45-14.45 – przejazd do Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim – Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku (40 km / ok. 50 min.)
15.00-16.00 – zwiedzanie Muzeum Tradycji Szlacheckiej
16.00-16.30 – przejazd do Zespołu Śluz w Białej Górze (początek Nogatu) (25 km / ok. 30 min.)
16.30-16.45 – zwiedzanie Zespołu Śluz w Białej Górze
16.45-17.30 – przejazd do Pelplina (50 km / ok. 50 min.)
17.30-18.30 – obiadokolacja

27 kwietnia 2024 r. (sobota)
7.45-8.30 – śniadanie
9.00-12.00 – zwiedzanie zespołu Katedry i Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie
12.30-13.00 – przejazd do Gniewu (15 km / ok. 20 min.)
13.00-14.00 – zwiedzanie zamku w Gniewie
14.00-15.30 – indywidualne zwiedzanie gotyckiego kościoła (spacer po Gniewie / czas wolny)
15.30-16.00 – przejazd do zabytkowej Śluzy w Rybakach (22 km / ok. 30 min.)
16.00-16.20 – zwiedzanie zabytkowej Śluzy w Rybakach
16.20-17.00 – przejazd do Pelplina z turystycznym przejazd przez miasto (15 km / ok. 30 min.)
17.00-18.00 – obiadokolacja

28 kwietnia 2024 r. (niedziela)
7.00-8.00 – śniadanie
8.00-10.00 – wykwaterowanie uczestników

 

 

Translate