53. Centralny Zlot Turystów Zmotoryzowanych PTTK

Translate