Komisja Turystyki Górskiej

Przewodniczący: PTG 7894 Adam Czystowski

Wiceprzewodniczący: PTG 7893 Marek Włodarczyk

Sekretarz: PTG 7953 Janusz Urbański

Członkowie: PTG 7895 Andrzej Bazan

PTG 8049 Sebastian Moś

kontakt: aczystowski@wp.pl

Translate