Komisja Turystyki Kolarskiej

Przewodniczący: Stanisław Strojny PTKol nr 5523

Wiceprzewodniczący: Jarosław Kowalczuk PTKol nr 7761

Sekretarz: Grzegorz Oskarbski PTKol nr 7471

Członkini: Izabela Sobieraj PTKol nr 7759

kontakt: goskarbski@wp.pl

Translate