Rekrutacja 2024

Rekrutacja na kurs przewodnicki potrwa do 20 września 2024 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do siedziby PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego
w Gdańsku następujące dokumenty:

 • wypełnioną ankietę osobową,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej 90 zł (płatne w kasie Oddziału).

Dokumenty do pobrania:
Ankieta osobowa (PDF, 332 KB)

Poza tym warunkiem koniecznym jest udział kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy jest ustalany indywidualnie po złożeniu powyższego kompletu dokumentów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Ukończone 18 lat
 2. Wykształcenie minimum średnie
 3. Wpłata wpisowego: 90 zł
 4. Wpłata czesnego:
       3 800 zł w ramach promocji przy wpłacie jednorazowej do 28 czerwca 2024 r.
       4 600 zł – jednorazowo do 20 września 2024 r.
       4 800 zł – płatne w ratach: I rata – 3 000 zł do 20 września 2024 r., II rata – 1 800 zł do 30 grudnia 2024 r.
 5. Złożenie dokumentacji:
  –  wypełnionej ankiety osobowej (dostępna w siedzibie Oddziału w Informacji Turystycznej
  oraz na naszej stronie: www.pttkgdansk.pl)
  –  3 zdjęć legitymacyjnych
  –  świadectwa potwierdzającego zdobyte wykształcenie
 6. Pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem mailowym: kursprzewodnickipttkgdansk@gmail.com

 

 
 
Partnerem wydarzenia jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku.
Translate