Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Gdańsku informuje o zorganizowaniu egzaminu dla kandydatów na mianowania i rozszerzenia uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej PTTK.

Gospodarzem jest Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku.

 

Egzamin odbędzie się w środę, 7 lutego 2024 r. o godz. 17.30 w siedzibie PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku przy ul. Długiej 45.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie wypełnionego wniosku o przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP potwierdzonego przez macierzystą OKTP (Oddział PTTK) w nieprzekraczalnym terminie do czwartku, 4 stycznia 2024 r.

Uwaga!!! Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór wniosku dostępny do pobrania TUTAJ.

Wniosek powinien być czytelnie wypełniony i kompletny. Obowiązkowo należy opisać samodzielnie poprowadzone trasy (druga strona wniosku).Ponadto, wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP (ewentualnie prezesa Oddziału) i opatrzony w odpowiednie pieczątki.

Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.

 

Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.

 

Wnioski zbiera Przewodnicząca OKTP w Gdańsku Kol. Izabela Sobieraj

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 608 261 920 lub e-mail: isabele20046@gmail.com

Translate