Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Powitanie lata

22 czerwca @ 22:00 - 23 czerwca @ 06:00 CEST

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku
oraz
Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki” w Gdańsku

REGULAMIN
POWITANIE LATA
22/23 czerwca 2024 roku
– SOPOCKIE BŁONIA –

 

I. Organizator:
PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku
80-827 Gdańsk, ul. Długa 45
tel. 58 301 60 96
e-mail: isabele20046@gmail.com
www.pttkgdansk.pl
oraz
Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki“ Gdańsk
www.babelki.pl

II. Termin, miejsce, informacje ogólne:
„Powitanie lata” odbędzie się w dniach 22/23 czerwca 2024 r. (sobota/niedziela). Przewidziana jest jedna trasa piesza.
Rozpoczęcie wycieczki w ramach „Powitania lata” w sobotę, 22 czerwca 2024 r. o godz. 22.00 przy przystanku ZTM Jelitkowo w Gdańsku. Pętla tramwajowa dla 2, 6, 8 oraz przystanek początkowy lub końcowy dla autobusu 227 (przy mostku).
– Zakończenie: Sopockie Błonia | Plaża Sopot niedziela, 23 czerwca 2024 r.

III. Cele „Powitania lata”:
– popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży i osób dorosłych,
– propagowanie form czynnego wypoczynku, – rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, – edukacja poprzez turystykę i krajoznawstwo w obszarze działalności programowej PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku,
– spotkanie turystów i kadry programowej PTTK Oddziału w Gdańsku oraz przedstawicieli z innych środowisk.

IV. Trasa:
ZTM Gdańsk Jelitkowo 06 – Sopockie Błonia | Plaża w Sopocie – powrót do Gdańska ZTM Jelitkowo 06 lub SKM z Sopot Wyścigi – 5 km

Z Jelitkowa, skierujemy się pieszo w kierunku Sopockich Błoń. Rozpalimy tam ognisko lub palenisko w zależności od wolnych miejsc na Sopockich Błoniach.
Spędzimy noc w oczekiwaniu na wschód Słońca (godz. 4.11) już na plaży.
Po porannym powitaniu Słońca pójdziemy w kierunku przystanku ZTM Jelitkowo 06/02 lub do SKM Sopot Wyścigi, aby wrócić.
(autobus ZTM linii 227 o godz. 5.42 lub 6.34)
(tramwaj ZTM linii 2 o godz. 5.44)
(tramwaj ZTM linii 6 o godz. 4.41 lub 5.11 lub 5.41)
(tramwaj ZTM linii 8 o godz. 5.26 lub 5.56)
(SKM Sopot Wyścigi kierunek Gdańsk o godz. 4.57 lub 5.12)
(SKM Sopot Wyścigi kierunek Gdynia o godz. 4.51 lub 5.21)

Prowadząca: Izabela Sobieraj – PTP I st. 10891

V. Warunki uczestnictwa:
– „Powitanie lata” jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego ubioru, – osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (1 opiekun na maksymalnie 15-osobową grupę niepełnoletnich),
– warunkiem przyjęcia na „Powitanie lata” jest zgłoszenie przez formularz https://forms.gle/mVy5RNaYa78cgH6B8 oraz wpłacenie ewentualnego wpisowego do 20 czerwca 2024 r.,
– zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.
– z uwagi na późną porę wycieczki, proszę zabrać ze sobą latartki/czołówki oraz coś ciepłego do ubrania, siedziska, ewentualnie tropiki (może być ciepło lub zimno). Natomiast na ognisko | palenisko można wziąć i przygotować sobie jedzenie lub upiec,
– członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy zostaną ubezpieczeni w ramach wpisowego.

VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenie przez formularz https://forms.gle/mVy5RNaYa78cgH6B8 Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 czerwca 2024 r.
W przypadku rezygnacji z udziału wpisowe nie będzie zwracane.

VII. Pokrycie kosztów uczestnictwa wynosi 10 zł.
Członkowie oddziału gdańskiego mają udział bezpłatny.
Członkami oddziału są osoby z opłaconą składką.
Nr konta: BNP Paribas 37 1600 1462 0006 1011 8729 2041
PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku
80-827 Gdańsk, ul. Długa 45

Koszt uczestnictwa jest stały bez względu na to jaki czas uczestnik spędzi na imprezie w związku ze stałymi kosztami organizacji imprezy.
Opiekun grupy 6-osobowej (6+1) płaci 50%, 10-os. płaci 25%, a przy 14 osobach jego udział jest nieodpłatny. Wpisowe należy uiścić na podane konto bankowe lub w biurze PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego, ul. Długa 45, Gdańsk.
Osoby będące członkami PTTK powinny posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską w celu honorowania zniżki.

VIII. Świadczenia
– opieka doświadczonej kadry programowej PTTK,
– potwierdzenie punktów do OTP, T. Przyrodnik oraz odznak krajoznawczych,
– ubezpieczenie NNW.

IX. Obowiązki uczestników:
– przestrzeganie regulaminu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
– stosowanie się do poleceń prowadzących rajd oraz obsługi imprezy,
– każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,
– posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do zniżki we wpisowym oraz dowodu wpłaty wpisowego,
– posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych,
– zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na rajdzie.

X. Postanowienia końcowe:
– uczestnicy „Powitania lata” odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z rajdu bez zwrotu wpisowego,
– w przypadku rezygnacji z „Powitania lata” wpisowe nie podlega zwrotowi,
– uczestnicy organizują wyżywienie we własnym zakresie,
– koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu oraz powrotu z „Powitania lata”,
– posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie „Powitania lata” organizatorzy nie odpowiadają,
– uczestnicy „Powitania lata”, mogą zostać uwiecznieni na zdjęciach wycieczki stanowiąc szczegół bądź element zgromadzenia, krajobrazu lub imprezy publicznej. Zdjęcia po „Powitaniu lata” są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK Oddziału w Gdańsku i wykorzystywane tylko do celów promocyjnych rajdu po wcześniejszej wnikliwej weryfikacji przez kadrę Oddziału,
– interpretacja regulaminu „Powitania lata” należy wyłącznie do organizatorów.

 

Do pobrania:

Regulamin (pdf., 293 KB)

Szczegóły

Początek:
22 czerwca @ 22:00 CEST
Koniec:
23 czerwca @ 06:00 CEST
Kategoria Wydarzenie:

Organizator

KTP „Bąbelki” – Izabela Sobieraj
Phone
608 261 920
Email
isabele20046@gmail.com
Translate