Z wielkim smutkiem informujemy, że w sobotę, 27 maja 2023 r. zmarł nasz Kol. Andrzej Młot

ŚP Andrzej Młot urodził się na Dolnym Śląsku, ale związał się z Gdańskiem i Pomorzem. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, został lokalnym politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale to turystyce i krajoznawstwu poświęcił swoje życie. Był aktywnym działaczem PTTK, przez kilka kadencji zasiadał w Zarządzie PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, pełniąc m.in. funkcję wiceprezesa ds. gospodarczych.

Od 1968 r. posiadał uprawnienia przewodnika terenowego, następnie zdobył licencję przewodnika miejskiego i pilota wycieczek. Był także wykładowcą na kursach i egzaminatorem kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Jako członek Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki uczestniczył w wielu ogólnopolskich i regionalnych imprezach przewodnickich oraz licznych spotkaniach branży turystycznej, współorganizował sejmiki przewodnickie na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Do ostatnich chwil prezentował turystom uroki Trójmiasta, jak i innych części naszego regionu.

Za swoją działalność został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa oraz Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

Jego odejście to ogromna strata dla nas wszystkich… Andrzeju, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

Pogrążonej w żałobie Rodzinie i najbliższym naszego Kolegi składamy najszczersze kondolencje.

Msza św. żałobna w intencji ŚP Andrzeja Młota odprawiona zostanie w piątek, 2 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w Archikatedrze Oliwskiej. Natomiast ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 10.45 na cmentarzu parafialnym w Baninie. Po nabożeństwie w archikatedrze zostanie podstawiony autobus do Banina.

Translate