Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w czwartek, 1 czerwca 2023 r. zmarł nasz Kol. Andrzej Moneta.

ŚP Andrzej Moneta swoje życie związał z turystyką i krajoznawstwem. Był przewodnikiem turystycznym i pilotem wycieczek z olbrzymią wiedzą o Trójmieście i regionie. Jako członek Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki w Gdańsku nie tylko uczestniczył w wielu imprezach przewodnickich i spotkaniach, ale dzielił się z swoja szeroką wiedzą krajoznawczą podczas organizowanych wyjazdów szkoleniowych i wycieczek, a także jako kierownik kursu dla kandydatów na przewodników terenowych. Był również członkiem Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów przewodników terenowych, działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Andrzeju, pozostaniesz w naszej pamięci jako znakomity przewodnik, wspaniały człowiek i kolega.

Pogrążonej w żałobie Rodzinie i najbliższym naszego Kolegi składamy najszczersze kondolencje.

Uroczystości żałobne rozpoczną się we wtorek, 6 czerwca 2023 r. o godz. 12.30 w Domu Przedpogrzebowym (Nowa Kaplica) na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

Translate