Z wielkim smutkiem informujemy, że w środę, 27 lutego 2024 r. zmarł nasz Kol. Sławomir Flis.

Kol. Sławomir Flis urodził się 3 listopada 1938 r. w Warszawie, spędził tam niemal cały okres II wojny światowej. W czerwcu 1945 r. jego rodzina przeniosła się do Olsztyna, gdzie jego ojciec był lekarzem, a następnie dyrektorem Szpitala Kolejowego. Miał jedną siostrę Jolantę oraz dwóch braci Andrzeja i Władysława. W 1956 r. przeprowadził się na studia do Gdańska i tu pozostał do ostatnich swoich chwil. W 1963 r. ukończył studia na Politechnice Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera łączności. W sierpniu 1980 r. popierał strajkujących robotników, a gdy powstała Solidarność zapisał się do niej. W 2003 r. przeszedł na emeryturę po 41 latach pracy zawodowej.

*  *  *

„Geografię wykładała nam mgr Emilia Szczerbicka. To był jeden z moich ulubionych przedmiotów. Interesował mnie świat i Polska. Z przyjemnością rysowałem do zeszytu mapki różnych krajów, uczyłem się poznawać różne regiony Polski. To zainteresowania później przełożyło się na moją działalność w PTTK.”
(wspomnienie Kol. Sławomira Flisa z czasu uczęszczania do liceum w Olsztynie)

Zamiłowanie do turystyki i krajoznawstwa rozwinęło się u Kol. Sławomira Flisa podczas studiów. To wtedy, w kwietniu 1961 r. zapisał się do PTTK. W 1964 r. był jednym z założycieli Koła Zakładowego PTTK przy Telmor w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa Koła w latach 1964-1984. W latach 1984-1988 był prezesem Koła przy Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji w Gdańsku. Natomiast w 2009 r. był jednym z założycieli Koła Grodzkiego PTTK w Gdańsku, gdzie aktywnie działał do ostatnich swoich dni.

W latach 1981-2009 pełnił funkcję członka Zarządu PTTK Oddziału w Gdańsku, w tym prezesa Zarządu w latach 1989-1992. Na kolejną kadencję świadomie nie wyraził zgody z uwagi na obowiązki zawodowe, pomimo szerokiego poparcia Koleżeństwa. Od 2017 r. był członkiem Sądu Koleżeńskiego PTTK Oddziału w Gdańsku. Ponadto, w latach 1989-90 był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK.

Kol. Sławomir Flis był pasjonatem turystyki pieszej, w czasie swojej działalności turystycznej przebył około 28 500 km, co skrupulatnie dokumentował w swoich książeczkach wycieczek pieszych. Posiadał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej II stopnia, Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Strażnika Ochrony Przyrody oraz Organizatora Turystyki.

Za swoją działalność został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony pracownik łączności”.

Sławku byłeś wspaniałym Kolegą, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju!

Pogrążonej w żałobie Rodzinie i najbliższym naszego Kolegi składamy najszczersze kondolencje.

*  *  *

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek, 7 marca 2024 r. o godz. 10.00 mszą świętą w kościele pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika w Gdańsku-Osowej przy pl. św. Jana Apostoła. O godz. 11.30 odbędzie się czuwanie w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Sopocie (nowa kaplica przy pierwszym wejściu na cmentarz od strony ul. Sienkiewicza). O godz. 12.00 nastąpi wyprowadzenie urny z kaplicy do grobu.

Translate