W środę, 13 grudnia 2023 r. w siedzibie naszego Oddziału zorganizowane zostało uroczyste spotkanie, podczas którego podsumowaliśmy działalność kol. Ryszarda Wrzoska na stanowisku redaktora naczelnego i kol. Alicji Wrzosek na stanowisku sekretarz „Jantarowych Szlaków”.

Zakończenie pełnienia przez nich tych funkcji zbiegło się z wydaniem 305 numeru naszego czasopisma. Serdecznie dziękujemy Koleżeństwu za zaangażowanie i społeczną pracę prowadzoną na rzecz wydawnictwa w latach 2017-2023.

Chcielibyśmy również poinformować, że nowym redaktorem naczelnym „Jantarowych Szlaków” został kol. Kazimierz Jaśkiewicz, a kolejne numery planujemy wydawać co pół roku (najbliższy na wiosnę 2024 r.).

Fot. Marcin Szumny

Translate